Podstawowe funkcje i cechy programu.

Kartoteki

 • Kontrahenci (dostawcy, odbiorcy, inni) z możliwością przypisania kontrahentowi jednego z wariantów cenowych, sposobu i terminu płatności oraz upustu na fakturze, przypisania wyróżnika odbiorcy, który potem można używać przy wykonywaniu różnorodnych zestawień (np. zestawienie sprzedaży), przypisania dowolnie zdefiniowanej tabeli karnych odsetek, kodu kreskowego.
 • Waluty i ich kursy.
 • Tabela jednostek miar.
 • Artykuły, usługi, opakowania i produkty z możliwością podziału towaru na kategorie asortymentowe oraz przyporządkowania trzech indeksów, przypisania trzech cen, zdefiniowania dla każdego z kontrahentów innej ceny lub upustu (co daje możliwość indywidualnego zdefiniowania cennika dla kontrahentów) oraz przypisania do towaru kodu i nazwy towaru obowiązującej u kontrahenta (wymagania dużych odbiorców np. supermarketów). Możliwość zadeklarowania minimalnych i maksymalnych ilości towaru w magazynie, określenia daty przydatności towaru (certyfikatu), przypisania wielu kodów kreskowych, zadeklarowania pojemności opakowania zbiorczego, różne metody rozliczania towarów (LIFO, FIFO, wybór dostawy).

Dokumenty

 • obsługa dowolnej ilości magazynów,
 • zdefiniowane w programie dokumenty magazynowe (PZ, WZ, MM, ZW) oraz dokumenty zdefiniowane przez użytkownika (np. PW, RW)
 • automatyczne wystawianie dokumentów WZ na podstawie zamówień.
 • magazyny rozliczane metodą FIFO i LIFO,
 • sprzedaż z konkretnej dostawy,
 • dokumenty handlowe: Faktura VAT, Rachunek Zwykły, Faktura/Rachunek zbiorczy (do kilku dokumentów wydania), Faktura Korygująca, Faktura Pro Forma, Paragon Zwykły, Paragon Fiskalny. Obsługa zamówień od odbiorców i własnych z funkcją przenoszenia zamówień na dokumenty zakupu, sprzedaży. Faktura eksportowa, automatyczne przyjęcie towaru na podstawie dokumentu SAD, możliwość prowadzenia magazynu w innej walucie, dokumenty seryjne.

Finanse

 • kwity kasowo-bankowe KP, KW, Polecenie Przelewu, rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe, wydruk raportów kasowych i bankowych, zestawienia płatności konkretnego kontrahenta i inne,
 • kontrola należności i zobowiązań z możliwością doliczania odsetek karnych, drukowania wezwań do zapłaty, listy niezapłaconych faktur, wystawiania not odsetkowych itp.,
 • rozliczenia przez kasę, bank lub inne (kompensata), rozliczenia zbiorcze wielu dokumentów,
 • obsługa kilku banków.

Produkcja

 • Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe.

Zestawienia

 • wydruk cenników, ofert, list dostawców i odbiorców (w tym adresowanie kopert, wydruk etykiet), rejestrów sprzedaży i zakupu VAT sporządzanych automatycznie w oparciu o wystawione dokumenty,
 • zestawienia określające obroty i zyski firmy, rozliczenia z odbiorcami i dostawcami, akwizytorami oraz obliczanie sprzedaży w poszczególnych rejonach. Zestawienia mogą dotyczyć dowolnie wybranego okresu czasu i są bogato parametryzowalne.

Zamówienia

 • automatyczne tworzenie zamówień do dostawców na podstawie: sumy zamówień odbiorców, statystki sprzedaży, stanów minimalnych-maksymalnych,
 • priorytety zamówień od odbiorców, rezerwacja towaru.

Eksport

 • eksport informacji o transakcjach do plików DBF, TXT,
 • zapis danych o asortymentach i cennikach na dyskietkę,
 • transmisja danych o transakcjach do programów księgowych firmy WA-PRO (księgi przychodów i rozchodów WF-KaPeR lub księgi handlowej WF-FaKir),
 • możliwość przesyłania wszelkich danych między WF-MAGami - współpraca centrala-filie.

Moduł grafiki prezentacyjnej

 • prezentacja wyników obliczeń w formie graficznej,
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu (liniowy, słupkowy, kołowy).
 • wykresy: najlepsi odbiorcy, wykres najlepsi dostawcy, wykres bilans zakupów i sprzedaży w dowolnym okresie dla wszystkich lub wybranego kontrahenta,
 • możliwość wygenerowania bilansów w kilku wariantach: dla wszystkich towarów, wybranej kategorii, wybranego asortymentu oraz opcje założenia filtru na numer katalogowy lub handlowy.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Kasy fiskalne
 • Drukarki fiskalne
 • Czytniki kodów kreskowych
 • Drukarki kodów kreskowych
 • Urządzenia do ewidencji sprzedaży (sprzedaż przez akwizytorów)
 • Kolektory danych (remanenty, szybka sprzedaż)

Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących z programem WF-MAG


Dodatkowe funkcje i cechy programu

strrg.gif (78 bytes)

Ochrona danych

Możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł ograniczających poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Archiwizacja danych.

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Opcje konfiguracyjne

Możliwość zdefiniowania kilkudziesięciu parametrów wpływających na działanie programu, określających np. wygląd faktury, wariant stosowanych cen, strategię upustów, przeliczenia walutowe przy imporcie.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji.

Dodatkowe akcesoria

Podstawowe narzędzia niezbędne handlowcowi - notes, kalkulator, edytor tekstów oraz edytor etykiet (towarowych i adresowych) dający możliwość definiowania naklejek na towary i koperty (łącznie z wydrukiem kodów paskowych w przypadku niektórych drukarek), menadżer plików.


Współpraca

strrg.gif (78 bytes)
 • System Obsługi Magazynów i Sprzedaży WF-MAG - współpraca centrala-filie
 • System Finansowo-Księgowy WF-FaKir
 • Księga Przychodów i Rozchodów WF-KaPeR


Warianty programu

strrg.gif (78 bytes)
 • Pakiet MINI - wersja jednomagazynowa przeznaczona dla małych firm,
 • Pakiet Pełny - wersja wielomagazynowa z możliwością pracy w sieci
 • Pakiet klient-serwer - wydajne rozwiązanie dla dużych firm


Minimalne wymagania sprzętowe

strrg.gif (78 bytes)
 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 16 MB RAM,
 • 20 MB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny MS-DOS 5.0 lub Windows NT/2000/95/98 (program działa jako aplikacja DOSowa),
 • praca w sieciach Novell Netware, Windows NT, LANtastic.


Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących z programem WF-MAG

strrg.gif (78 bytes)


Kasy fiskalne

ELZAB SYSTEM 600
ELZAB ALFA, ALFA PLUS , ALFA SUPER, ALFA LUX,
ELZAB DELTA (9983 PLU i 20479 PLU) (*)
OPTIMUS PS-2000, OPTIMUS PS-2000 PLUS (od wersji EPROM-u 2.3, 3.2, 4.2) (**)
OPTIMUS CR 280 PLUS, CR 280 THERMAL
OPTIMUS TANGO (od wersji EPROM-u 1.29)
PROELCO DSA 4000S
PROELCO DSA 4000
PROELCO DSA 100
POSNET PERSONAL
POSNET ECR
SHARP ER-A495P
SANYO ECR-425F
SAMSUNG ER-350F
CASIO FE-300T
APOLLO HIDA
IBM ENTRY 01
ADAX FASY
NCR 2190

(*) możliwość współpracy poprzez 4-kanałowy multiplekser firmy ELZAB (dotyczy wszystkich kas ELZAB)

(**) możliwość współpracy kas w trybie master/slave jak i współpracy poprzez multipleksery FALWI MS-07 i FALWI MS-11

W przygotowaniu:

LIBELLA PRO
TANGO SYSTEM


Drukarki fiskalne

TP LINE DF-LTP01
MEGA BYTE MB-270, MEGA BYTE MB-375
ELZAB FP 600
ORHMET DF-1
OPTIMUS SPARK 482
DATAPROCESS DSA 4000
UPOS CSF-1
SANYO ECR-425
POSNET - wszystkie typy
PCO ICS 201
Wszystkie drukarki oparte na protokole używanym przez drukarki POSNET

Czytniki kodów kreskowych

METROLOGIC MS951, METROLOGIC MS860, METROLOGIC MS700, METROLOGIC MS6720
PARADISE CCD1750
TYSSO LAG92, TYSSO CCD-82T

Drukarki kodów kreskowych

EII LP 2022, EII LP 2622
MEFA PRINTA-LINE, MERA DK-105
MONARCH M9401/2
OPTIMUS BP 622, OPTIMUS BP 742

Urządzenia do ewidencji sprzedaży (sprzedaż przez akwizytorów)

SET
PSION

Kolektory danych (remanenty, szybka sprzedaż)

OPTICON CLT 1923( 10A, 10B)
METROLOGIC MSP 14B

Wagi

MEDESA CAT-5.1
MEDESA CAT-5.2
OPTIMUS DSP 800
OPTIMUS DSP 802
OPTIMUS DSP 803

Inne

Czytnik kart chip "SYSTEM FAKTURA" firmy ELZABRóżnice między pełną wersją WF-MAG-a a wersją mini

strrg.gif (78 bytes)


Lp OPIS RÓŻNIC WF-MAG PEŁNY WF-MAG Mini
1. Współpraca z kasami fiskalnymi + -
2. Współpraca z drukarkami fiskalnymi + +
3. Liczba magazynów 999 1
4. Możliwość pracy w sieci (po dokupieniu kluczy zabezpieczających na każde stanowisko WF-MAGA) + -
5. Liczba użytkowników dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) 1
6. Możliwość definiowania własnych dokumentów magazynowych (tj. definiowanie własnych sygnatur RW, PW, WZ) + -
7. Moduł produkcyjny + -
8. Moduł grafiki prezentacyjnej (WF-GRAF) + -
9. Współpraca z systemami F-K RAKS
WF-FaKir
WF-KaPeR
WF-KaPeR
10. Przesunięcia międzymagazynowe + -
11. Automatyczna generacja zamówień do dostawców + -
12. Komunikaty w sieci Novell + -
13. Systemy ewidencji sprzedaży - współpraca z urządzeniami typu SET, PSION + -
14. Zamknięcie okresu + -
15. Generator cenników + -
16. Faktura VAT grupowa + -
17. Przyjęcie na podstawie dokumentów SAD + -
18. Zabezpieczenie kluczem + -
copyright.gif (844 bytes)