Podstawowe funkcje i cechy programu.

Kartoteki

 • odbiorców, dostawców, innych kontrahentów,
 • pracowników,
 • urzędów skarbowych i oddziałów ZUS z adresami i numerami kont bankowych.

Deklaracje podatkowe

 • rozliczanie podatku VAT,
 • wydruk deklaracji na formularzu VAT-7 lub na czystych kartkach oraz dokumentu płatności,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (deklaracja PIT-5),
 • przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu,
 • automatyczne dołączenie dowolnej części dochodu z jednej lub dwóch dodatkowych ksiąg przychodów i rozchodów prowadzonych za pomocą programu,
 • obsługa zatrudnienia w oparciu o kartotekę pracowników, zatrudnienie na umowę o pracę,
 • lista płac, rozliczanie składek i zasiłków ZUS, deklaracja ZUS,
 • export do programu PŁATNIK dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • wydruk deklaracji na formularzu PIT-4 oraz dokumentu płatności
 • obsługa zatrudnienia na umowę zlecenia lub o dzieło, wypłaty z tytułu wykonywania pracy twórczej lub artystycznej, wypłaty z tytułu prawa autorskiego,
 • wydruk umowy i rachunku oraz przekazu lub przelewu bankowego do wszystkich deklaracji,
 • wydruk deklaracji PIT-8B,
 • rozliczenie podatku dochodowego pracowników - PIT-11.Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych, przekazów pocztowych do każdej deklaracji i do dowolnego kontrahenta.

Ewidencje księgowe

 • możliwość dokonywania wpisów do księgi z równoległym księgowaniem w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT w jednym oknie, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów,
 • księgowanie na zasadzie kopiowania wpisów już istniejących (nie trzeba powtórnie wpisywać nazwy kontrahenta i treści operacji),
 • funkcja kontroli daty dokumentu - ostrzeżenie w przypadku wpisania niepoprawnej daty,
 • chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów,
 • możliwość wykonania skróconego wydruku zaksięgowanych transakcji - kontrola poprawności wprowadzonych dokumentów,
 • sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku.

Rejestry VAT

 • podatek VAT należny i naliczony - użytkownik ma możliwość zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwość określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej,
 • wydruki rejestrów VAT dają się kształtować przez użytkownika programu: istnieje możliwość dopasowania szerokości kolumn zawierających nazwę i adres kontrahenta lub rezygnacji z umieszczenia tych danych na wydruku.

Ewidencje dodatkowe

 • ewidencja środków trwałych i obliczanie amortyzacji,
 • program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środka,
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji. Program daje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości samochodów, a następnie rejestracji zarówno przejazdów jak i rozchodów do danego samochodu. Słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów. Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu.

Moduł grafiki prezentacyjnej WF-GRAF

 • prezentacja wyników obliczeń w formie graficznej,
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu (liniowy, słupkowy, kołowy).
 • wykresy: wartość sprzedaży, razem przychody, zakupy towarów, sprzedaż, koszty uboczne, koszty reprezentacji, wynagrodzenia, pozostałe wydatki, razem koszty, razem wydatki, dochód brutto.


Dodatkowe funkcje i cechy programu

strrg.gif (78 bytes)

Obsługa wydruków

Program obsługuje drukarki igłowe, atramentowe i laserowe, ma możliwość sterowania kilkoma drukarkami podłączonymi do różnych portów komputera. W konfiguracji wydruków możliwe jest ustawienie standardowego formatu papieru (do wyboru: A4-poziomo, A4-pionowo, składanka 10", składanka15", A3 poziomo).

Ochrona danych

Możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł ograniczających poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Archiwizacja danych

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Opcje konfiguracyjne

Możliwość zdefiniowania parametrów wpływających na działanie programu.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji.


Współpraca

strrg.gif (78 bytes)
 • WF-MAG - System Obsługi Magazynów i Sprzedaży
 • WF-bESTiA - System Ewidencji Środków Trwałych i Amortyzacji
 • rozprowadzany przez ZUS program Płatnik


Warianty programu

strrg.gif (78 bytes)
 • Pakiet FIRMA - wersja pozwalająca na obsługę do trzech samodzielnie działających jednostek gospodarczych,
 • Pakiet BIURO - wersja przeznaczona dla biur rachunkowych prowadzących księgowość wielu firm.


Minimalne wymagania sprzętowe

strrg.gif (78 bytes)
 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 16 MB RAM,
 • 20 MB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny MS-DOS 5.0 lub Windows NT/2000/95/98 (program działa jako aplikacja DOSowa),
 • praca w sieciach Novell Netware, Windows NT, LANtastic.

 

* dotyczy wersji BIURO

copyright.gif (844 bytes)