Podstawowe funkcje i cechy programu.

Zarządzanie pracownikami

 • przyjmowanie pracowników,
 • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 • rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania),
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.).

Ewidencja nieobecności

 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.

Zarządzanie listami płac

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
 • rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków ZUS.

Generowanie wydruków

 • definiowanie wydruków własnych
 • gotowe wydruki przelewów wynagrodzenia,
 • wydruki specyfikacji banknotów,
 • rozdzielnik kosztów.
 • możliwość wydrukowania deklaracji PIT.

Współpraca z Płatnikiem

 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS.

Obsługa umów cywilno-prawnych

 • obsługa umów zlecenia i o dzieło
 • możliwość drukowania umów i rachunków
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-8B i PIT-8A.

Współpraca z rejestratorami czasu pracy

 • HSK DATA
 • BAX-2000
 • KID-ELNIX

Home Banking

 • wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CICIBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOŚ, WBK (minibank), BPH.
 • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie


Dodatkowe funkcje i cechy programu

strrg.gif (78 bytes)

Ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem

Ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych zapewnia możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł użytkownika. Możliwość zdefiniowania poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych zapewnia mechanizm definiowalnych menu użytkownika.

Archiwizacja danych

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Szybkość działania

Wbudowany kompilator znacznie skraca obliczanie składników płacowych.

Prostota obsługi

Prostota obsługi zapewniona dzięki przejrzystej budowie oraz rozbudowanemu menu powoduje, że do pracy z programem wymagana jest tylko podstawowa jego znajomość obsługi.

Rejestr operacji

Zapamiętywanie czasu wejścia i wyjścia z programu każdego użytkownika oddzielnie oraz użycia przez niego funkcji operujących na pracownikach, działach i listach płac.

Drukarki

Program obsługuje drukarki igłowe, atramentowe i laserowe. Długą listę obsługiwanych drukarek można rozszerzyć o nowe pozycje za pomocą wbudowanego prostego edytora kodów sterujących.


Współpraca

strrg.gif (78 bytes)
 • system finansowo-księgowy WF-FaKir,
 • możliwość połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego
 • rozprowadzany przez ZUS program Płatnik


Warianty programu

strrg.gif (78 bytes)
 • Pakiet 30 - wersja sieciowa do 30 osób w kartotece
 • Pakiet 50 - wersja sieciowa do 50 osób w kartotece
 • Pakiet 100 - wersja sieciowa do 100 osób w kartotece
 • Pakiet 200 - wersja sieciowa do 200 osób w kartotece
 • Pakiet 500 - wersja sieciowa do 500 osób w kartotece
 • Pakiet 1000 - wersja sieciowa do 1000 osób w kartotece
 • Pakiet MAX - wersja sieciowa powyżej 1000 osób w kartotece


Minimalne wymagania sprzętowe

strrg.gif (78 bytes)

Komputer z procesorem 486 lub wyższym, pamięć operacyjna 8 MB RAM, 60 MB wolnego miejsca na dysku, system opoeracyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, Windows 95/98 (program działa jako aplikacja DOSowa).

Praca w sieciach komputerowych

Novell Netware, Windows NT, LANtastic.

copyright.gif (844 bytes)