Podstawowe funkcje i cechy programu.

Plan kont

 • struktura - szerokość 25 znaków, 8 poziomów analityki,
 • kojarzenie analityki z kartoteką programu, np. kontrahentów, pracowników, środków trwałych,
 • możliwość automatycznego generowania w zależności od specyfiki firmy.

Dekretacja i księgowanie

 • możliwość prowadzenia wielu dzienników,
 • hermetyzacja danych,
 • możliwość definiowania automatów księgujących (automatyczne dekrety do różnych dokumentów).
 • elastyczny, konfigurowalny system dekretacji (słowniki standardowych opisów dekretów, kontrola poprawności zapisów, ewidencjonowanie wstępne z możliwością poprawiania i usuwania danych niezatwierdzonych), ewidencja dokumentów walutowych.

Rozrachunki

 • bieżąca informacja o zobowiązaniach i należnościach,
 • rozliczanie wg własnego klucza eliminujące błędy w kojarzeniu dokumentów,
 • noty odsetkowe,
 • generator potwierdzania sald z kontrahentami.

Kartoteki

 • możliwość przyporządkowania kartotek do planu kont,
 • kartoteki stałe: kontrahentów, pracowników, walut, urzędów, środków trwałych.

Raporty

 • zestawienie obrotów i sald syntetycznych i analitycznych,
 • tabela bilansowa,
 • rachunek zysków i strat,
 • wydruki deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • sprawozdania GUS (F-01, przepływy finansowe),
 • generator raportów własnych definiowanych przez użytkownika programu.


Dodatkowe funkcje i cechy programu

strrg.gif (78 bytes)

Ochrona danych

Możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł ograniczających poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Archiwizacja danych.

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji.

Dodatkowe akcesoria

Podstawowe narzędzia - notes, kalkulator.


Współpraca

strrg.gif (78 bytes)
 • WF-MAG - Komputerowy System Obsługi Magazynów i Sprzedaży
 • WF-GANG - Komputerowy System Kadrowo-Płacowy
 • WF-bESTiA - System Ewidencji Środków Trwałych i Amortyzacji
 • MS Excel - zestawienie obrotów i sald dla dowolnie wybranych kontrahentów za dowolny przedział czasu, rejestry VAT, rozrachunki nierozliczone i rozliczone, wszelkie raporty generowane w programie własne i użytkownika


Warianty programu

strrg.gif (78 bytes)
 • Pakiet MINI - jednostanowiskowy, pozwalający na obsługę do trzech samodzielnie działających jednostek gospodarczych
 • Pakiet PEŁNY - z możliwością pracy w sieci, pozwalający na obsługę do trzech samodzielnie działających jednostek gospodarczych
 • Pakiet BIURO - przeznaczony dla biur rachunkowych prowadzących księgowość wielu firm z licencją na 5 stanowisk


Minimalne wymagania sprzętowe

strrg.gif (78 bytes)
 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 8 MB RAM,
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku,
 • system operacyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, Windows 95/98 (program działa jako aplikacja DOS'owa)
 • Praca w sieciach*: Novell NetWare, Windows NT, LANtastic.

* nie dotyczy wersji MINI

copyright.gif (844 bytes)